Årsafslutning C5-Løn 2010

eFeriekort bliver en realitet fra 1. JANUAR 2011

Dansk Arbejdsgiverforening har besluttet, at der oprettes et centralt register ACF (DA regi).
Indberetning til dette register vil blive obligatorisk for alle medlemsvirksomheder under DA.
eFeriekort vil være gældende fra ferieåret 2011 (opsparingsåret 2010), og kan enten hentes af medarbejderen i medarbejderens e-Boks, eller hentes ned af virksomheden til Microsoft Dynamics C5-Løn, hvor så feriekortet udskrives.

Dette betyder for den enkelte Microsoft Dynamics C5 2008/2010 lønbruger at:

  • Lønsystemet skal opdateres med de nye tiltag.
  • Der skal oprettes en eller flere arbejdsgiverorganisationskoder.
  • Medarbejderen skal tilknyttes den korrekte feriekortskode.
  • Der skal løbende indberettes til ACF og hentes feriekorts oplysninger fra ACF.

 
Ny indberetningspligt af FerieKonto-oplysninger til eIndkomst

Det blev tidligere meldt ud, at der pr. 1. januar 2011 blev indberetningspligt af ferieoplysninger til eIndkomst. Dette har SKAT ændret, således at ferieoplysninger først skal indberettes fra 1. januar 2012. 
 
SKAT oplyser samtidig, at formatændringerne først frigives senere på året – og der vil i den forbindelse komme en rettelse til lønsystemet.
 
Den endelige beskrivelse af alle rettelser modtager vi først i slutningen af måneden, men så vidt vi er orienteret kommer der også:

  • Nyt filformat for indberetning af pensioner til Pension Danmark.
  • Rettelse til udbetaling af feriepenge på lønart 5154 og 5159 (afvikling af ferie før 1/5 og afvikling/udbetaling af ferie i indeværende opsparingsår).

Opdateringen kommer således vidt omkring i år, og vi anbefaler en opdatering af jeres C5 (medmindre I ikke er medlem af DA, ikke anvender Pension Danmark og ikke bruger ferieopsætningen i C5).

Dog skal vi endnu engang minde om, at der kun frigives lønopdateringer til indeværende (version 2010) og forrige (version 2008) version af C5.

Alle som anvender en ældre version af C5 skal samtidig have deres C5 opdateret til ny version.
 
Dog vil vi påpege, at de faste ting omkring feriepengeafregning skal køres inden 2010 kan lukkes, og lønmodulet skal klargøres til 2011 omkring skattekort, satser, perioder, m.v.
 
Kontakt os på telefon 70230009 eller mail
for en aftale omkring opdatering af jeres C5, eller hjælp til feriepengeafregning/årsskifte.